Amaç ve Hedefler

Proje uzun vadeli bir dizi çalışmanın temel halkası olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda düzenlenecek program, ana dil olarak Türkçe konusu etrafındaki geleceğe yönelik sorunları masaya yatıracaktır. Toplantının Çalıştay olarak gerçekleşmesi, edinilmiş atıl bilgi ve tecrübeleri çözüm odaklı sistemleştirmek, güvenilir ve kullanışlı hale getirmek ve faydalanan taraflar için yol haritası sunmak içindir. Çalıştay, sürekli olabilecek çalışma gruplarının, bir dizi etkinliklerin ve ileride gerçekleştirilecek ‘Avrupa’da Türkçe Kurultayı’na açılan bir fikir penceresi işlevi görecektir. Çalıştay, uzman kitleleri bir araya getirerek bilgi pazarı oluşturacak, aralarındaki diyalog ve iletişim ortamını sağlayacak ve atıl bilgiyi sistemli ve kullanışlı hale getirecektir.

Çalıştay, Avrupa’da faaliyet gösteren büyük kitle kuruluşlarının ortak projesidir ve bir Sivil Toplum Hareketi’dir. Bu bağlamda güdülen temel amaçlar şunlardır:

 1. Türkçenin ana dil olarak sağlıklı gelişimini engelleyen sorunları tespit etmek ve somut  yollarını düşünmek ve de kültür ve medeniyet dili olarak tanınmasına katkı sağlamak,
 2. İşbu etkinlikle aynı konuda Avrupa’da Türkçe Kurultayı’na doğru atılacak bir dizi etkinliklerin temelini atmak,
 3. Türk Sivil Kitle Kuruluşları’nı ilgilendiren ortak sorunlarda, ortak çalışma ve ortak payda inşa etme ve ihtiyaçlarını somut ifadelendirme bilincini sağlamak,
 4. Türkçe konuşan konu uzmanlarının birikiminden sağlam fikir oluşturmak anlamında faydalanmak, kendi aralarında iletişimi sağlamak, ilişki ağlarını güçlendirmek ve bunu sürekli kılmak ve de Türkçe konuşan genç uzmanları bir araya getirmek, karşılıklı fikir alış verişini temin etmek ve farklı ve ortak tecrübelerin ortaya konulmasını sağlamak,
 5. Bilginin güvenilir ve kullanışlı olarak sistemleşmesine ve yayılmasına katkı vermek,
 6. Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Devleti’nin kendi vatandaşlarının sorunları ve gelişmesi karşısında oluşturduğu duyarlılık zeminini sürdürmesini temin etmek, ilgili devlet kurumlarının doğrudan elde edilecek bilgi sayesinde yeni gelişmeleri dikkate almasına, idari ve yasal kurumlarını yeniden değerlendirmesine, bilgi birikimi sağlamasına ve nihayet etkin siyaset gütmesine katkı sağlamak,
 7. İlgili tarafların ve ortakların faydasına yönelik çözüm üretilmesine katkı sağlamak,
 8. Türk Sivil Toplumu arasında iletişimi sağlamak, ilişki ağları güçlendirmek ve bunu sürekli kılmak,
 9. Almanya başta olmak üzere ve Avrupa’da konu muhatapları STK’larla aktif işbirliği yapmak,
 10. Çıktıları yazılı olarak yayarak literatüre ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak,
 11. Medya ve siyasi alanların ilgisini konuya sevk etmek,
 12. Örnek bir proje ile farklı STK’ların ortak sorunlara yönelik ortak düşünebilmesini ve kalıcı işbirliği yapmasına imkân sağlamak.