PROGRAM, ÇALIŞTAY USULÜ VE KAYIT FORMU

PROGRAM :

Çalıştay Programı

ÇALIŞTAY USULÜ:

Çalıştay üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde selamlama konuşmaları ve ana tebliğ yer alacaktır. İkinci bölümdeki sunumlar  teorik boyutta  ufuk turu imkanı sağlayacaktır. Üçüncü bölümde bir oturum başkanı eşliğinde  çalışma grubları yer alacaktır. Bu bölümün ana hedefi; uzmanların edindikleri tecrübelere istinaden somut sorunlara yönelik uygulanabilir önerilerini ortaya koymaktır.  Başkan bir önceki başlangıç sunumlarını dikkate alan 5 dakikalık giriş konuşmasının ardından, tartışmayı açacaktır. Katılımcı uzmanlardan sadece tesbit edilen alana dair somut sorunlara göre çözüm önerileri toplanacaktır. Bu öneriler maddeler halinde grup katibi tarafından kayıt altına alınacaktır. Ortaya çıkan öneriler muhteva değerlendirme kurulu (MDK) tarafından dördüncü bölümde derlenecek ve sistemli sonuç manzumesi olarak ilan edilecektir. MDK oturum başkanları, katipler ve idare kurulu temsilcilerinden oluşacaktır. Program kapanış konuşması ile bitecektir.

KAYIT FORMU:

Kayıt dilekçesi içinde bulunacaklar:
Kaydedenin ismini, temsil ettiği kurum adını, mesleğini, iletişim bilgilerini ve hangi çalışma grubuna katılmak istediğini belirtilmesi rica olunur.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

1. Çalışma Grubu: (Bir Uzman Başkanlığında) Ailede ve Okul Öncesi Dönemde
    Türkçe Öğrenimi
2. Çalışma Grubu: (Bir Uzman Başkanlığında) Almanya’daki Okullarında Türkçe                       Derslerinin Değerlendirilmesi ve Anadilde Eğitim
3. Çalışma Grubu : (Bir Uzman Başkanlığında) Almanya’da Türkçe Görsel ve Yazılı
    Medya ve Türk Edebiyatı
4. Çalışma Grubu: (Bir Uzman Başkanlığında) Ana Dilin Korunması ve Geliştirilmesinde         Kurumsal Destekler
5. Çalışma Grubu: (Bir Uzman Başkanlığında) Dini ve Sivil Kitle Kuruluşlarında
    Ana Dilin Önemi
6. Çalışma Grubu: (Bir Uzman Başkanlığında) Almanya’da Çok Dillilik ve Ana Dilde
    Eğitimin Hukuki  Temelleri
7. Çalışma Grubu: Uygulanan Projelerin Değerlendirilmesi

 

İsminiz

Email

Konu

Mesajınız